Følgende betingelser er gældende ved ophold og reservation på Danninghus

Reservation ( ved fest) er først gældende ved erlæggelse af depositum.

Depositum indbetales på konto 6840 – 0226905 (SYDBANK) og der angives dato for reservations periode på betalings overførslen.

Ved indbetaling/modtagelse af depositum bekræfter lejer & udlejer “Handelsbetingelser” – evt. indsigelser fremsendes senest 7 hverdage fra indbetaling/modtagelse.

Reservation bør ske skriftligt og indeholde oplysning om ankomst, afrejse, antal personer og ønskede værelser (f.eks. via booking her på hjemmesiden eller www.Booking.com (kun for ekstra værelser).

Mail: info@danninghus.dk

Ankomst og afrejse

Værelser stilles til rådighed fra kl. 13:00 på ankomstdagen og frem til kl. 11:00 på afrejsedagen. Ankomst senere end kl. 18:00 skal forinden meddeles Danninghus.

Ved ankomst registreres gæsten med fornavn, efternavn, telefonnummer og evt. e-mail.

Betaling

Regning betales senest ved ankomst medmindre andet er aftalt.

Vi modtager kreditkort, Mobil Pay & Paypal

Bankforbindelse: Sydbank konto 6840- 0000226905

Overførsler hertil bedes udfyldt med * Navn * Tlf. nr. * leje dato altid fremgå på overførslen

Fortrydelsesret ved fester

Annullerer Danninghus tilbagebetales evt. forudbetalt leje + depositum

Annullerer lejer hæfter denne iflg. den indgående aftale for hele det aftalte lejemål – Danninghus forpligter sig til at forsøge genudlejning i videst mulig omfang og den indkomne leje fratrækkes

OBS ! OBS! OBS! ( indført i 2017 )

Depositum tilbagebetales ikke ! ! !

Ved reservering af værelser og lejligheder (feriegæster) kan annullering ske op til 48 timer før ankomst.

Mangler

Opstår der mangler under opholdet, har gæsten pligt til omgående at meddele dette til den ansvarlige på Danninghus, der derved får mulighed for afhjælpning.

Er dette ikke muligt har gæsten krav på en kvittering, hvoraf det skal fremgå, hvad manglen består i, samt at indberette en klage.

Klager besvares inden 2 uger.

Godtgørelse ydes kun ved væsentlige fejl fra Danninghus side og kan ikke overstige 25 % af ordreværdien.

Uenighed

Parterne søger at løse uenighed i mindelighed evt. ved møde med de involverede på stedet.